Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Popis kurzu Tai Chi Brno

Tai Chi Chuan Brno – Tréninky se liší podle určení.

Začátečníci Tai Chi Chuan
Cvičení je v pondělí a čtvrtek (plus možnost chodit na Zdravotní v úterý a Individuální trénink ve středu).
V tomto období se naučíte správné provádění základních pozic a technik v Tai Chi a základní způsoby vytváření síly z nohou. Cílem je přeprogramovat mysl a tělo na využívání principů Tai Chi. Důraz bude kladen na přesné a vědomé cvičení pohybů a pochopení všech instrukcí. Chi Kung v tomto období je zaměřen na zvládnutí dechu a zajištění stability osobnosti (tělo, mysl, vědomí) před tím, než začnete s vnitřní energií pracovat. Doba strávená v této skupině bude vycházet z toho, za jak dlouho se zvládnete naučit Dlouhou sestavu, která je základním stavebním kamenem našeho stylu.
Program výuky Začátečníci – období do naučení celé Dlouhé sestavy (1 – 2 roky)
Základní program
Správné provedení pohybů Dlouhé sestavy
základy Tui Shou a Chi Kung
základní techniky a jejich význam
Principy, které se naučíte
Uvolnění – Aktivní, Pasívní a Ze svalu do svalu (pro přenášení váhy)
Základní dechový vzorec
Chi Kung/Hei Gung (práce s energií)
Pročišťování
Vnitřní Peng
Vedení energie v těle (základní)
Tui Shou/Teui Sau (partnerské cvičení)
Jednou rukou + za chůze
Odhazování – různé varianty, které vám pomohou v pochopení Pozic z Dlouhé sestavy a Principů

Zdravotní Tai Chi Chuan
Tyto lekce jsou určeny i Začátečníkům a především všem těm, pro které není naučení se kompletního Tai Chi prioritou, ale chtějí využít jeho výhody v oblasti udržení a zlepšení zdraví. Také všem, kteří chtějí chodit jen jednou týdně a nemají čas/možnosti pro vlastní cvičení a pravidelný rozvoj.
Cvičení je zde zaměřeno na zlepšení aktuální zdravotní situace a rozvoj pohybového aparátu (páteř, klouby, šlachy). Zlepšíte svoji motoriku, stabilitu, koordinaci a pohybové schopnosti.
Dále se zde cvičí cviky s vnitřní/životní energií Chi (Qi), které pomáhají zlepšit vaše dýchání, koncentraci a posilují vitalitu.
Cvičení v této skupině je fyzicky nenáročné a bez problém zvládnutelné v podstatě pro každého.

Všeobecné a Bojové Tai Chi Chuan – Pokročilí
Měli byste se rozhodnout, kterému typu tréninku dáváte přednost a když budete chodit jen 2x týdně, tak si vybrat stejný typ tréninku, aby se dalo navazovat.
Samozřejmě, kdo chce poznat kompletní Tai Chi Chuan rodiny Yang, měl by chodit na obě skupiny, tedy Všeobecné i Bojové. Můžete bez obav navštěvovat kteroukoliv skupinu, protože rozsah znalostí je vždy stejný (viz Program výuky – vyvěšený ve škole), ale liší se konkrétní obsah, zaměření a fyzická intenzita lekcí.
Ve všech skupinách je součástí cvičení určitá fyzická námaha a kontakt. Samozřejmě, že ve skupině Bojového Tai Chi je vyšší fyzická námaha nedílnou součástí většiny tréninku. Fyzická námaha patří ke kung-fu a Tai Chi Chuan je jedním z mnoha stylů kung-fu. Ve skupině Všeobecné je obojí využíváno v míře přiměřené a nezbytné pro pochopení principů a další rozvoj. Nejste-li ze zdravotních či jiných důvodů schopni zvýšené fyzické námahy, prosím, choďte jen na Všeobecné Tai Chi.
Program výuky na toto období si můžete prostudovat ve škole.
Cílem bude propojení různých typů síly do jednoho celku za účelem vytvoření maximální síly. Naučí vás to využívat potenciál vašeho těla nejen pro cvičení, ale i pro každodenní život. Nové sestavy, které se naučíte, mají za úkol zvládnout různé typy koordinace pohybu. Jednak při cvičení s partnerem, kde se, mimo jiné, učíte zvládnuté principy využít v situaci, kdy na rozdíl od Dlouhé sestavy nemáte žádný čas na rozmyšlenou. Ale musíte reagovat na jeho sílu a naučit se ji využít ve svůj prospěch. (Ke stejnému síli slouží i různé typy Tui Shou). U sestav se zbraněmi bude cílem osvojit si práci s nimi. Tedy základní způsob pohybu, aby se postupně zbraň stala nedílnou součástí vašeho pohybu a těla.

Individuální trénink (Společný Začátečníci i Pokročilejší) ve středu večer je určen těm, kteří potřebují prostor pro cvičení – ať již Tai Chi nebo Hung Kuen, sami nebo ve dvojicích, využít možností, které doma nemají (zbraně, box. pytel, žíněnka, chrániče, kungfu posilování se specifickými pomůckami …).
A samozřejmě těm, kteří si chtějí procvičit své znalosti, na něco se zeptat, ujasnit si pohyby nebo principy. Taky pro ty, kteří potřebují dohnat zameškané období nemoci, pracovní cesty atd., aby neztratili kontakt se svou skupinou.
Nebude zde žádná řízená skupinová výuka!!!

Ve škole je dále možnost vlastního cvičení v “malé tělocvičně”, když není využívána. (Rozpis je ve škole.)

Program obsahuje následující prvky (uvedený přehled není kompletní):

  1. Základní provedení sestavy (Instructional form)
  2. Uvolnění (Loosening)
  3. Dvojité uvolnění (Double loosening)
  4. Pozitivní linie (Positive line)
  5. Jak využít negativitu (How to use a negative)
  6. Volný průchod (Free passage)

Cílem našeho cvičení je Štěstí (vnitřní spokojenost a pohoda) a Energie (zdraví a vnitřní síla).
V naší škole jsou na prvním místě osobní vztahy.. Stejně jako všude jinde, i u nás se navazují postupně. Ale o to víc mne potěší, když vidím, jak vznikají nová přátelství a vztahy (partnerské a manželské). Dělá mi radost, když k sobě cvičenci zapadají jako kostky lega a vytváří skutečnou kung-fu rodinu. A je mi jedno, jestli někdo přestane z nějakého důvodu cvičit, když současně zůstane členem rodiny a rád se k akcím připojí, i třeba jen jako “turistická” či “návštěvnická sekce”.
Na druhém místě si cením vytrvalost a trpělivost. Ochotu vytrvat a překonat počáteční období, kdy každý má pocit, že jemu to nejde a nejradši by se vším praštil. Netuší, že takto se trápí skoro každý, kdo se skutečným kung-fu začal. Potom přichází druhý půlrok (a pár dalších let), kdy naopak získáváme pocit, že už základy umíme a teď je potřeba to hrnout dopředu, naučit se spoustu nových sestav – prostě víc a víc a víc. A přitom se po nás chce kvalita a neustále se něco opravuje a piluje. Teprve poté přichází pochopení, že kung-fu je “mistrovství, dosažené tvrdou prací po dlouhou dobu”. A není to o tom, kolik umíme sestav či aplikací.
Teprve na třetím místě oceňuji schopnosti dobře/krásně cvičit. Dar pohybu není dán každému, ale každý z něj může mít radost a vnitřní potěšení.

Základní verze Dlouhé sestavy, kterou se naučíte během prvního pololetí. A samozřejmě spoustu dalších věcí …