Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Co se naučíte

V hongkongské linii rodiny Yang zůstal zachován tzv. velký i malý rám (kruh) Tai Chi (Taichi, Taiji) rodiny Yang.
Zde jsou uvedeny některé základní informace o tradičním rodinném systému tak, jak je dál předává Yang Ma-lee Si-fu, hlava tzv. hongkongské linie rodiny Yang.

Program obsahuje následující prvky (uvedený přehled není kompletní):

  1. Základní provedení sestavy (Instructional form)
  2. Uvolnění (Loosening)
  3. Dvojité uvolnění (Double loosening)
  4. Pozitivní linie (Positive line)
  5. Jak využít negativitu (How to use a negative)
  6. Volný průchod (Free passage)

Začátečnické období (do naučení celé Dlouhé sestavy) – V tomto období se naučíte správné provádění základních pozic a technik v Tai Chi a základní způsoby vytváření síly z nohou. Cílem je přeprogramovat mysl a tělo na využívání principů Tai Chi. Důraz bude kladen na přesné a vědomé cvičení pohybů a pochopení všech instrukcí. Chi Kung v tomto období je zaměřen na zvládnutí dechu a zajištění stability osobnosti (tělo, mysl, vědomí) před tím, než začnete s vnitřní energií pracovat. Doba strávená v této skupině bude vycházet z toho, za jak dlouho se zvládnete naučit Dlouhou sestavu, která je základním stavebním kamenem našeho stylu.

Pokročilí – Cílem bude propojení různých typů síly do jednoho celku za účelem vytvoření maximální síly. Naučí vás to využívat potenciál vašeho těla nejen pro cvičení, ale i pro každodenní život. Nové sestavy, které se naučíte, mají za úkol zvládnout různé typy koordinace pohybu. Jednak při cvičení s partnerem, kde se, mimo jiné, učíte zvládnuté principy využít v situaci, kdy na rozdíl od Dlouhé sestavy nemáte žádný čas na rozmyšlenou. Ale musíte reagovat na jeho sílu a naučit se ji využít ve svůj prospěch. (Ke stejnému síli slouží i různé typy Tui Shou). U sestav se zbraněmi bude cílem osvojit si práci s nimi. Tedy základní způsob pohybu, aby se postupně zbraň stala nedílnou součástí vašeho pohybu a těla.

Při výuce dodržujeme systém, který je nám předáván – bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje informace, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám a svým třem Žákům (Disciple) – Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi.