Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Co se naučíte

V hongkongské linii rodiny Yang zůstal zachován tzv. velký i malý rám (kruh) Tai Chi (Taichi, Taiji) rodiny Yang.
Zde jsou uvedeny některé základní informace o tradičním rodinném systému tak, jak je dál předává Yang Ma-lee Si-fu, hlava tzv. hongkongské linie rodiny Yang.

Program obsahuje následující prvky (uvedený přehled není kompletní):

  1. Základní provedení sestavy (Instructional form)
  2. Uvolnění (Loosening)
  3. Dvojité uvolnění (Double loosening)
  4. Pozitivní linie (Positive line)
  5. Jak využít negativitu (How to use a negative)
  6. Volný průchod (Free passage)

Začátečnické období (do naučení celé Dlouhé sestavy)

V tomto období se naučíte správné provádění základních pozic a technik v Tai Chi a základní způsoby vytváření síly z nohou. Snahou je vyladit mysl a tělo na využívání principů Tai Chi. Důraz bude kladen na přesné a vědomé cvičení pohybů a pochopení všech instrukcí. Chi Kung v tomto období je zaměřen na zvládnutí dechu a zajištění stability osobnosti (tělo, mysl, vědomí) před tím, než začnete s vnitřní energií pracovat. Doba strávená v této skupině bude vycházet z toho, za jak dlouho se zvládnete naučit Dlouhou sestavu, která je základním stavebním kamenem našeho stylu.

Pokročilí 

Cílem bude propojení různých typů síly do jednoho celku za účelem vytvoření maximální síly. Naučí vás to využívat potenciál vašeho těla nejen pro cvičení, ale i pro každodenní život. Nové sestavy, které se naučíte, mají za úkol zvládnout různé typy koordinace pohybu. Jednak při cvičení s partnerem, kde se, mimo jiné, učíte zvládnuté principy využít v situaci, kdy nemáte žádný čas na rozmyšlenou. Ale musíte reagovat na jeho sílu a naučit se ji využít ve svůj prospěch. (Ke stejnému síli slouží i různé typy Tui Shou). U sestav se zbraněmi bude cílem osvojit si práci s nimi. Tedy základní způsob pohybu, což pomáhá zlepšení koordinace pohybu.

Při výuce dodržujeme systém, který je nám předáván – bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka probíhá postupně tak, jak je dáno tradicí rodiny Yang a obsahuje informace, které Mistr Yang Sau-chung předával svým dcerám a svým třem Žákům (Disciple) – Ip Tai-takovi, Chu Gin-soonovi a Chu King-hungovi.