Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

O Tai Chi Chuan

Hlavním cílem cvičení Tai Chi Chuan je – zdraví, vnitřní klid, energie a odpovídající fyzická i psychická síla.

Tai Chi Chuan je tradiční čínské fyzické, mentální a duchovní cvičení. Zahrnuje v sobě všechny tyto 3 součásti najednou, i když se do jednoho celku propojují postupně. Samozřejmě, že historicky je Tai Chi Chuan především bojovým uměním, které v sobě zahrnuje nejlepší prvky z čínského kung fu (gong fu 功夫). Ale i nejlepší prvky tradiční čínské medicíny a práce s vnitřní energií Chi (qi, hey). S vývojem společnosti se bojová složka Tai Chi stala méně důležitou a do popředí vystoupil jeho prospěšný vliv na fyzické i duševní zdraví.

První složka tréninku je fyzická, má za úkol naučit pohybovou kulturu, posílit a současně uvolnit tělo (svaly, šlachy i kloubní spojení). Přínosem této části cvičení je soustředění na každý detail pohybu a jeho vnímání. To sebou přináší jednak lepší koordinaci a stabilitu těla, ale také rozvoj psychomotoriky, což je pojem, který se v západní civilizaci objevuje teprve nedávno. (Psychomotorika se nesoustřeďuje pouze na rozvoj pohybových schopností, na tělesnou zdatnost, ale i na psychickou a společenskou složku osobnosti. Jedná se o formu pohybové aktivity, která klade důraz na prožitek z pohybu nikoli na výkon. Blahutková, 2003).
Nejznámější stavební jednotkou fyzického tréninku je cvičení sestavy Tai Chi. Můžete ji vidět v každém čínském parku po ránu, kde se cvičení pravidelně věnují statisíce lidí po celé zemi. Charakteristikou jsou pomalé, plynulé pohyby.
V Tai Chi Chuan rodiny Yang je to tradičně tzv. Dlouhá sestava, což je série technik, které jsou cvičeny většinou pomalu a jsou postupně propojeny do jednoho nekončícího proudu pohybů, který připomíná říční proud, jenž plyne někdy pomalu, někdy rychleji, ale jeho pohyb se nikdy zcela nezastaví. Zacvičení celé sestavy trvá 15 – 20 minut.
Do každého pohybu je vždy zapojeno celé tělo a to učí a nutí cvičence vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek. Jedním ze základů Tai Chi Chuan je integrace těla i vědomí do jednoho vyrovnaného komplexu. Což se projevuje po delší době cvičení tak, že blokace a ztuhlost těla i mysli postupně mizí a člověk se dokáže pohybovat i uvažovat lehce a plynule. Díky tomu je cvičení velmi vhodné pro všechny věkové skupiny.
Dále do cvičení Tai Chi Chuan patří několik dalších, rozšiřujících sestav – se zbraněmi, s partnerem apod. Jejich úkolem je prohloubení schopností, znalostí a dovedností, které se naučíte při studiu Dlouhé sestavy. Ovšem pro běžného člověka postačuje znalost této sestavy, aby mohl celý život neustále procvičovat své tělo a mysl. Do jejího cvičení jsou totiž postupně vkládány rozšiřující principy tak, jak se každý rozvíjí a zlepšuje. Proto cvičení sestavy nikdy není nudné a stále přináší nová dobrodružství těla i ducha.

Mimo to je Tai Chi Chuan velmi efektivním bojovým uměním, ale pouze v případě, že se s bojovým zaměřením pravidelně procvičuje. Pouhé cvičení sestavy z nikoho bojovníka neudělá.

Druhou důležitou složkou je cvičení s partnerem. Jeho základem je Tui Shou (Teui Sau), což se překládá jako Lepivé, Vnímající  ruce. Cílem tohoto cvičení je naučit se vnímat pohyb a sílu nejen partnera/protivníka, ale také svoji. Sílu (a může být i velmi lehká) při tomto cvičení vnímáte, odvádíte mimo své tělo nebo se ji učíte absorbovat. Toto cvičení je velmi náročné na koncentraci a více nežli o fyzické jde o mentální cvičení. Vztahuje se k němu čínské přísloví “investovat do prohry”. Protože pouze když se člověk zbaví “ega” a nesnaží se vyhrát díky fyzické síle či rychlosti, může se v tomto cvičení zlepšovat a rozvíjet. Současně s fyzickou sílou se učíte vnímat i mentální složku síly, protože každý pohyb je předcházen úmyslem a jeho vnímání vám pomáhá odhalovat záměry lidí v každodenním životě.

Tai Chi Chuan celkově propojuje cvičení s běžnou realitou, protože všechny pohybové i mentální návyky, které získáte při cvičení, jsou velmi praktické v životě. Naučíte se používat správnou strukturu těla, nezapojovat zbytečné svaly a naopak používat ty, které jsou v danném pohybu aktivní. Vědomě uvolnit ztuhlé či zablokované části těla, ať již aktivním pohybem nebo mentální činností. Šetřit své klouby. Ale i osvobodit svoji mysl od záplavy myšlenek a koncentrovat ji v jednom okamžiku jen na jednu věc.

Třetí významnou složkou je cvičení Chi Kung (Qi Gong, Hey Gung). Jde o cvičení pro vnímání a rozvoj vnitřní energie. V Tai Chi Chuan rodiny Yang máme rozsáhlý komplex těchto cviků – sahá od jednoduchých cvičení, zaměřených na poznání a vnímání existence vnitřní energie až po komplexní sestavy cviků, které mohou být určeny např. pro regeneraci po úrazech nebo pomáhají při léčbě těla.
Chi Kung, stejně jako ostatní složky Tai Chi, je ovšem potřeba rozvíjet postupně a začínat od jednoduchých cvičení a teprve s rozvojem cvičence se posunovat k dalším technikám. Každé cvičení by mělo být především dobře procvičeno a zvládnuto, než se můžeme posunout dále. Chi Kung je především mentální a duchovní cvičení.

Cvičení Tai Chi Chuan obsahuje mnoho dalších prvků, ale ty nejlépe poznáte, když se cvičení začnete aktivně věnovat. Pomohou vám s koordinací těla, stabilitou a sebepoznáním. O Tai Chi se dá dlouho psát i mluvit, ale vlastní cvičení je lepší než 10 000 slov.

Na závěr snad jen jediné.
V pozadí cvičení Tai Chi Chuan je přirozený stav člověka – šťastný, spokojený, sebevědomý a plný života a energie.

Zubri 2013_skupina