Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

O nás

Vítejte na stránkách škol spojených cvičením původního Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) rodiny Yang (Tai Gik Kuen rodiny Yeung), jak jej předává dál linie rodiny usazená v Hongkongu.

V roce 1949 Yang Sau-chung (Yeung Sau-Chung / Yang Zhen Ming, 1910 – 1985), nejstarší syn Mistra Yang Cheng-fu (Yang Zhao Qing, 1883 – 1936), odešel z kontinentální Číny do Hong Kongu, ovládaného Velkou Británií, zatímco na kontinentě zůstali jeho mladší bratři – Yang Zhen Ji (nar. 1921), Yang Zhen Duo (nar. 1926) a Yang Zhen Guo (nar. 1928). Tím se na dlouhá desetiletí rozdělil život této rodiny i jejich výuka Tai Ji Quan, a proto dnes hovoříme o různých liniích rodiny Yang.

Seskupení našich škol kung-fu je spojeno s linií Mistra Yang Sau-chunga, a to přes jeho dceru Yang Ma-Lee (nar. 1951), která vyučuje kompletní systém (jak jí byl předán otcem) své tři přímé žáky – Johna Conroye (USA, Rhode Island, www.ritaichi.com), Jima Uglowa (Velká Británie, Londýn, www.taichi.co.uk) a Joe Balthazara (USA, Passadena, www.cataichi.com).

Jsme napojeni na Si-fu Jima Uglowa, který začal s tréninkem Yang Tai Ji Quan v roce 1978 pod vedením Chu King-hunga (žák Mistra Yang Sau-chunga) a studoval pod jeho vedením 10 let. Dále studoval i pod vedením Chu Gin-soona (USA, Boston, žák Mistra Yang Sau-chunga). Jim Uglow je od roku 1997 přímým žákem Si-fu Yang Ma-Lee.

Spolupráci s ním jsme navázali v roce 2002, kdy pod jeho vedením začal cvičit Zdeněk Kurfürst (Brno, cvičí Taiji od r. 1990, www.taichi-kungfu.cz). Od ledna 2004 také jezdí Si-fu Jim Uglow pravidelně do ČR vést semináře věnované Tai Ji Quan rodiny Yang.

Od podzimu roku 2003 se v našich školách kung-fu začal vyučovat přesný rodinný systém. Snažíme se jej cvičit tak, jak je nám předáván, a to bez jakýchkoliv změn. Všechny školy spojuje především láska k Tai Ji Quan rodiny Yang, a i když mohou mít rozdílný přístup k výuce, o všech instruktorech platí, že dělají Tai Ji Quan srdcem a naplno v rámci svých možností.

Tradičně byl kompletní systém tréninku předáván pouze v rámci rodiny. Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem. Informace nenajdete v knihách ani na videokazetách, protože cílem není komerční rozšíření (a rozmělnění), ale přesná a kompletní výuka. Základem je přímá linie výuky.

V Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) rodiny Yang není žádné tajemství, pouze tyto informace nejsou dostupné na každém rohu. Jsou určeny jen pro zájemce o tradiční systém se vším všudy. Tedy s přesnou následností jednotlivých cvičení, sestav, práce s partnerem atd. Každé další cvičení je žákovi předáváno až v okamžiku, kdy je připraven je přijmout.

Pokud jste ochotni nejdříve “vyprázdnit svůj šálek”, oprostit se od toho, co si pod pojmem Yang Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan) představujete, a začít studovat tradiční systém rodiny Yang, pak zde naleznete to pravé. A k tomu skvělou partu, spoustu zábavy a zálibu i radost na celý život.

 

2008 - letní kemp