Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Bojové prvky v Yang Tai Ji Quan (Tai Chi Chuan)

Autor: Peter Lim Tian Tek
Překlad: Jan Šonský

Tai Ji Quan bylo vždy, kromě toho, že se jeho jméno překládá jako „Pěst nejvyššího vrcholu,“ považováno za vysoce efektivní bojové umění. Poprvé se jako bojové umění proslavilo s příchodem Yang Lu-chana do hlavního města Číny, Pekingu, kde vyučoval na císařském dvoře. Yang byl mnohokrát vyzván na souboj, ale nikdy se ho nikomu nepodařilo porazit. Jeho umění bylo tak dokonalé, že dostal přezdívku „Nepřemožitelný Yang.“
Tai Ji Quan se později značně rozšířilo zásluhou Yang Lu-chanova vnuka, Yang Cheng-fua. Ten učil Tai Ji jako bojové umění, které může být také užito k posílení těla; o čemž svědčí jeho tři knihy. Obecně rozšířená domněnka, že Yang styl Tai Ji Quan se soustřeďuje pouze na zdraví a není účinný v boji, je nepravdivá. Nicméně cvičením bojového Tai Ji člověk své zdraví posílit může.

Ve své knize Praktická aplikace Tai Ji Quan Yang Cheng-fu napsal:

„Schopnost se fyzicky a duševně rozvíjet, ale nedokázat se ubránit, je v Tai Ji označováno za úspěch civilní. Schopnost se bránit, ale nerozvíjet, je bráno jako úspěch bojový. Pravé Tai Ji je Tai Ji bez použití síly. Schopnost vyučovat umění jak kultivace, tak aplikace je celistvým civilním i bojovým Tai Ji.” (upravený překlad Douglase Wilea)
V dnešní době je vlivem nástupu moderních zbraní vyzdvihováno civilní čili zdravotní hledisko. Umění jako celek, jak výše vysvětluje Yang Cheng-fu, však obsahuje jak civilní tak bojovou složku. Jedno bez druhého je neúplné. O civilní složce Tai Ji Quan toho bylo napsáno hodně. O bojových aspektech, což jsou bojové principy, aplikace, atd., se toho moc neví a hrozí, že budou zapomenuty. Tai Ji Quan se jako bojové umění velmi odlišuje od tvrdých stylů.
Jak tedy vypadá boj v Tai Ji? Rozhodně není o velké síle, přestože velkou sílu Tai Ji schopné vyvinout je. Klasikové jasně uvádějí, že toto umění není založeno na velké síle. Jednou, když Yang Ban-hou porazil svého soupeře a byl na sebe hrdý, ho jeho slavný otec, Yang Lu-chan, pochválil, ale pak ho upozornil na natržený rukáv a zeptal se ho, jestli k vítězství použil Tai Ji. Chtěl tím samozřejmě naznačit, že natržený rukáv je známkou použití nepřiměřené síly. Yang Lu-chanovo vlastní umění bylo tak jemné, že získalo přezdívku „bavlněná“ či „neutralizující“ pěst, a bylo jednou kvůli své jemnosti označeno za neúčinné. Toto tvrzení Yang Lu-chan vyvrátil tak, že jeho autora vmžiku porazil. O tom však jindy …

Následují některé z klíčových elementů používané cvičenci Tai Ji v boji.

Bojové principy

Poznámka o anatomických zbraních

Anatomické zbraně v Tai Ji Quan nejsou tak ostré jako ve vnějších stylech bojových umění, protože to není ostří zbraně, nýbrž energie v ní obsažená, co působí. Pokud je zachována správná struktura anatomické zbraně, pak je tato zbraň konstrukčně pevná a zasadí velmi silné údery bez toho, že by byla ostrá. Přiměřená síla obvykle nemusí být obrovská, aby byla účinná. Principy, stojící za známým tvrzením, že čtyři unce vychýlí tisíc liber, v Tai Ji fungují.

Bu Tiu Bu Ding „Nenechat odejít, neklást odpor“

Tento bojový princip je nejdříve rozvíjen v Tui Shou a později zdokonalován v San Shou. Klíčovým elementem tohoto principu je „nian“ neboli přilnutí. Princip „Nenechat jít, neklást odpor“ stojí na tzv. „nian“ neboli přilnutí a v praxi funguje díky „Nian Jing“ neboli Jing přilnutí. Bez přilnutí totiž nejsme schopni vnímat protivníkovu energii a její vlastnosti, a tím pádem ho efektivně kontrolovat. A pokud odporujeme, vytváříme mu základnu, proti které může zaútočit.
Proto se cvičenci Tai Ji protivníkově síle vyhnou, přesměrují a využijí ji, místo aby ji přijímali a odporovali jí. Vyhnout jednoduše znamená vyhnout se protivníkově útoku. Při každém útoku existuje jen omezený počet bodů, na které se dá zaútočit. Tím, že se člověk vyhne protivníkově útoku změnou pozice, ho neutralizuje. Kontakt s protivníkem nenavazujeme tvrdým blokem, nýbrž spojením se s protivníkem pomocí přilnutí, přilepení a následování jeho hybné síly a energie, a obrácení této energie proti němu.
Prostřednictvím „Nian Jing“ neboli Jing přilnutí pak můžeme rozvinout „Ting Jing“ neboli vnímající energii, což je schopnost cítit sílu, původ, směr, velikost a dílčí vektory protivníkovy síly. Pokud jednou dokážeme cítit pohyb protivníkovy energie a střed jeho těla, budeme znát jeho úmysl a budeme schopni ho kontrolovat účinným působením na proud jeho energie a střed těla.

Sui Ren Zhi Shi, Jie Ren Zhi Li „Následovat jeho pozici, použít jeho sílu“

Tento princip jednoduše znamená následovat protivníkovu pozici a přizpůsobit se jí tak, že bude neúčinná. Tento princip je praktickou aplikací principu „Bu Tiu Bu Ding“ uplatněním přilnutí a následování. Namísto nepřizpůsobivé aplikace naučených pozic vznikají pozice samy od sebe jako odpověď na protivníkovu akci.
„Použít jeho sílu“ v podstatě znamená použít protivníkovu sílu proti němu samotnému buď tím, že ji necháme pokračovat dál, nebo mu ji prostřednictvím vlastního těla vrátíme. Protivník se pak doslova bije sám a cvičenec Tai Ji vydává jen málo energie.
Následování protivníkovy pozice je nejprve trénováno v Tui Shou, a proto je důležité, aby se z něj nestala pouze série nacvičených pohybů. Důležité je cítít protivníka a reagovat na něj, ne jen opakovat nacvičené pohyby. Když se váš protivník nehýbe, neměli byste se hýbat ani vy. Ale i v klidu se vyskytnou chyby v pozici, které lze vycítít, a pak můžete zaútočit tak, že se pohnete jako první. Mějte se však vždy na pozoru před možnou pastí. Vnímání hraje velmi důležitou úlohu i během útoku, kdy pomůže včas odhalit past, na kterou pak můžete reagovat.

Yin Jing Ru Kong „Vlákat do prázdnoty“

Tento princip se dá doslovně přeložit jako „vlákat do prázdnoty.“ Představuje jednu z nejčastěji používaných taktik v Tai Ji Quan. Jeho příkladem je pozice Lu, jejíž myšlenkou je protivníkův vstup do prázdnoty. Taktika je v podstatě založena na tom, že protivníkovi nastražíme falešný cíl a když zaútočí, odkryjeme past a necháme ho do ní s jeho setrvačností spadnout tak, že jeho sílu pouze prodloužíme. Protivník je pak bez cíle přirozeně nestabilní a je snadné na něj zaútočit.

Fa-Jing„Uvolnit energii“

Termín Fa-Jing označuje energii, kterou cvičenec Tai Ji při útoku uvolní ze svého těla a nasměruje ji do nepřítele či cíle. Celý proces je výbušného charakteru, ale tělo ani končetiny nejsou nikdy ztuhlé. Cvičenci Tai Ji jsou známí pro svou velkou sílu při vykořenění či odražení protivníka. Tato síla je však aplikována citlivě a efektivně. Je vcelku k ničemu mít velkou sílu a nevědět, kde ji použít. Proto je tak důležitá schopnost cítit protivníka, která nejenže člověku umožní rozpoznat protivníkův záměr a vyhnout se jeho síle, ale zároveň mu říká, jak nejefektivněji aplikovat sílu svoji.
Spočívá tedy tajemství v citlivém použití velké síly? Ne, nespočívá. Pokud k neutralizaci použijeme větší sílu, než je potřeba, pak je tato síla přirozeně nestabilní. Cílem je tedy naučit se používat minimální sílu s maximálním účinkem. Potom dokonce i stařec dokáže porazit silného mladíka; ne díky větší síle, nýbrž inteligentním a účinným využitím těla.
Proto například Zheng Man-qing (Čcheng Man-čching) dokázal odrazit devadesátikilového muže přes celou místnost, ale bowlingová koule mu přišla příliš těžká (příklad pochází z Lowenthalovy knihy Nic Vám netajím). Tento zdánlivý paradox přestává být paradoxem ve chvíli, kdy tomu člověk porozumí.

Chang Jing „Dlouhá energie“

Chang Jing je nejčastějším způsobem uvolnění energie v Tai Ji Quan. Dlouhá energie se jí říká proto, že její dráha je dlouhá – vzniká v nohou a prochází všemi klouby až do prstů. Často ji lze zpozorovat při Tui Shou, když cvičenec odrazí svého partnera. Odrazí ho tak, že odstrčí střed jeho těla. Pokud cvičenec provede odstrčení správně, měly by se od země odlepit obě protivníkovy nohy. Proto se tato technika nazývá „vykořenění.“
Energie může mít počátek v zadní nebo přední noze. Může vzniknout i přenesením váhy ze zadní na přední nohu. Práce všech kloubů v těle je sladěná. Během přenosu klouby nevytvářejí překážky a zesilují a soustřeďují vytvořenou energii do místa útoku. Tento druh energie je obvykle první, který se cvičenec naučí vytvářet, a přestože může působit efektně, nezpůsobuje závažná zranění.

Duan Jing „Krátká energie“

Tento druh uvolnění energie je méně častý a je považován za vcelku pokročilou dovednost. Dráha této energie je kratší než dráha „Dlouhé energie.“ Duan Jing vzniká ve středu těla, který využívá zakořeněné nohy. Energie je uvolněna ze středu těla do zakořeněné nohy, odkud putuje do končetin a z nich ven. Je soustředěna přímo do středu protivníkova těla, který využije jako základnu pro drtivý útok, jenž trhá orgány a svalstvo a láme kosti.
Nejrychlejší aplikace této energie se nazývá „Leng Jing“ neboli „Studená energie.“ Nazývá se tak proto, že uvolnění je tak rychlé, že protivníka šokuje, a ten je pak zalit studeným potem.

Jie Jing „Přerušit energii“ nebo „Přijmout energii“

Tato dovednost byla vždy spojena s velkými mistry a je známo, že Yang Lu-chan a později Yang Cheng-fu a jeho žák Zhen Man-qing tuto schopnost ovládali. Tuto dovednost, která údajně hraničí se zahádnem, je těžké ovládnout. Člověk ji může získat až potom, co se v Tai Ji naučí tzv. stopy, palce, desetiny, setiny a tisíciny. Na nižší úrovni je Jie Jing vyjádřena hlavně rukami, a na úrovni vyšší, kde je vnímavé celé tělo, může být vyjádřena téměř z kterékoliv části těla.
Tato dovednost je ve skutečnosti o tom, že tělo nebo bod kontaktu, ke kterému se rychle přibližuje nějaký objekt, dosáhne přilepením a přilnutím téměř té samé rychlosti, jakou má objekt. Výsledkem skoro stejného zrychlení předmětu a bodu kontaktu je potom to, že jejich vzájemná rychlost je malá. Když člověk odhalí střed a vektory předmětu, může změnit jeho trajektorii aplikací vhodného minimálního vektoru. Pokud je objekt stabilní, můžete ho jednoduše odtlačit, pokud stabilní není, můžete jednoduše změnit jeho směr. V Jie Jing, podle Zheng Man-qinga, proto člověk musí předmět nejdříve upoutat, a pak ho odhodit.

Stopy, palce, setiny a tisíciny

Každý pohyb v Tai Ji Quan je rozdělen na ještě drobnější pohyby, techniky a proudění jing. Každá část pohybu má potom svůj význam a aplikaci v boji. Zpřesnění a zefektivnění pohybů je pouze začátek. Později má každá část pohybu svůj význam, a následně každá část každé části, atd.
Výsledkem tohoto cvičení také je, že mysl si je vědoma každé části pohybu a každého malého pohybu těla. Je tedy rozvíjena citlivost. Klasikové to označují takto: být tak lehký a citlivý, že ani pírko nelze přidat, ani muška nemůže dosednout.

Čtyři pokročilé bojové techniky v Yang Tai Ji Quan

Výše zmíněné dovednosti a principy je pro případ určitých situací třeba zdokonalit, aby byly ještě efektivnější. A to většinou tehdy, když protivník je tak dobrý, že zvítězit nelze méně drastickým způsobem. Těmto situacím je lepé se vyhnout, ale pokud přece jen ke střetu dojde, Yang Tai Ji Quan má pro tyto případy čtyři pokročilé bojové dovednosti. Tyto čtyři dovednosti se nedají naučit a efektivně aplikovat dříve, než člověk porozumí každé části každé techniky. Jinými slovy člověk musí pochopit a uvést do praxe stopy, palce, setiny a tisíciny v Tai Ji Quan. Tyto čtyři dovednosti jsou zaznamenány v ručně psaném manuálu od Yang Lu-chana. Je třeba říci, že se nepoužívají samy o sobě, ale v kombinaci s ostatními dovednostmi tak, aby vytvořily kompletní systém útoku a obrany, jenž je postavený na takových základních prvcích jako stabilita, citlivost, hbitost a efektivní použití těla a energie.

Bi Xue „Uzavřít akupunkturní body“

Tato dovednost je také známá pod názvem „Zasáhnout akupunkturní body,“ a v kontextu čínských bojových umění je ještě známější pod názvem Dian Xue neboli „Zmáčknout akupunkturní body,“ protože k většině útoků tohoto druhu člověk používá konečky prstů. Tato dovednost není v žádném případě specifická pro Tai Ji; způsob, jakým je používána, ale jedinečný je. Tai Ji Quan využívá výhody pozice a struktury k tomu, aby se protivník uhodil svou vlastní silou. Ostatní bojová umění postupují jinak: k vyvinutí síly, která je potřebná k zasažení akupunkturních bodů, často využívají důkladné konstrukce zbraní a síly těla.
Akupunkturní body se rozdělují na body způsobující a body nezpůsobující smrt. Ty první se používají jen tehdy, pokud jde o život, protože velmi rychle způsobují smrt. Měly by proto být používány s rozmyslem. Ty druhé jsou používány k zneškodnění protivníka bez toho, že by jejich použití způsobilo příliš škody. Existují také akupunkturní body, které jsou účinnější v určitou denní dobu, jež ovlivňuje proudění qi v těle. Tyto časované útoky jsou zákeřné povahy, protože jsou používány k opožděnému zabíjení.
Následuje krátký seznam některých akupunkturních bodů, které jsou používány v Tai Ji Quan. Nepoužívejte je ale, pokud to není opravdu nutné. Neměli byste s nimi ani experimentovat, neboť byste nejdřív měli porozumět nápravným technikám. Ani potom byste je však neměli používat, protože jakýkoliv útok na akupunkturní body vážně narušuje tělesný systém a zdraví, a má na něj jak krátkodobý tak dlouhodobý vliv. K posílení těla a eliminaci vedlejších příznaků je ve většině případů mimo nápravných masáží a léčby akupunkturních bodů použito ještě bylin.

Uchopení vrabčího ocasu:

Peng (Odpružení) akupunkturní body na zápěstí a předloktí (LI 4/5/7/10/11, SI 6/7, Lu 5/6/7/8, H 2/3/6, P 6, TW 5)
Lu (Zatažení) akupunkturní body na zápěstí a nadloktí (TW 11/12, LI 13, P 2)
Ji (Stlačení) akupunkturní body na středu hrudníku (Ren 15/17, K 23) a bocích (Liv 13/14, Sp 21, GB 24)
An (Odtlačení) akupunkturní body na žebrech (K 23, St 19) a spodních žebrech (Li 13/14)

Zhua Jing „Uchopit svaly“

Tato dovednost je v Tai Ji Quan podobná technikám Chin-Na (uchopení a držení), které jsou pokročilou dovedností v mnoha čínských bojových uměních. Rozdíl je v tom, že v Tai Ji Quan je mnohem důležitější pozice, hybná síla a tělesná konstituce, než velmi silné prsty. Citlivost v Tai Ji Quan umožňuje využít protivníkovu konstituci, pozici, hmotu a hybnou sílu proti němu. Protivník se doslova sám uzamkne a sváže. Cvičenec Tai Ji mu k tomu pouze dopomůže.
Protivníkovo tělo je následně nestabilní. Cvičenec Tai Ji mu pak, pokud se tak rozhodne, může způsobit vážné zranění. Páky a držení také způsobují vymknutí, natržení svalů a dislokace kostí v kloubech, což protivníka dále zneschopní.

Jie Mo „Roztrhnout povázku“

Tato dovednost se používá k omezení proudění krve. Protivník pak není schopen zaútočit. Tato schopnost stojí primárně na kontrole protivníkova těla. To znamená, že pozice a stav protivníkových svalů a měkkých tkání je takový, že omezuje proudění krve do určitých částí těla. Toho lze mimojiné dosáhnout použitím tlakových bodů (v čínštine se o těchto bodech hovoří jako o branách). Protivníkova končetina potom „usne“ nebo je doslova vyřazena z provozu. Schopnost Jie Mo také zahrnuje omezení protivníkova dýchání (zaútočením na jeho dýchací systém a svaly). K tomuto účelu se používají údery.
Abyste mohli kontrolovat protivníkovo tělo, musíte získat výhodu pozice a struktury. Toho můžete dosáhnout díky citlivosti, která pochází z pečlivé praxe Tui Shou.

Na Mai „Ovládát dráhy“

Na Mai je schopnost stisknout, držet a stlačit meridiány qi a akupunkturní body za účelem narušení a kontroly toku qi v těle. Funkce a pohyb protivníkova těla jsou použitím této schopnosti narušeny, a protivník je zranitelný. Zatímco „Uchopit svaly“ se používá k útoku na tělesnou konstituci a „Roztrhnout povázku“ k útoku na oběhový systém, „Ovládat dráhy“ slouží k útoku na proudění vnitřní, životně důležité energie, které je odlišné od akupunkturních bodů a útoku na ně.
Je třeba znát meridiány v lidském těle, zrovna tak jako následky jejich narušení a blokace. Stejně jako u výše zmíněných dovedností jsou protivníkovo tělo a energie použity proti němu samotnému díky citlivosti a přiměřené a efektivní aplikaci.

Léčba a zranění

Když nějakou věc dokážete zničit, pak ji kontrolujete. Schopnost někoho zranit či zabít může být použita také k uzdravování a prodloužení života. Všechny čtyři výše zmíněné pokročilé dovednosti stojí na důkladných znalostech těla a jeho funkcí. Tyto znalosti člověk může využít k léčení zranění a nemocí prostřednictvím odstraňování bloků v proudění qi a krve, a obnovení správné pozice a funkce svalů.
Často se člověk nejdříve učí léčit a teprve poté jsou mu předány znalosti, jak způsobit zranění. Je to proto, aby člověk s určitou dovedností dokázal nakládat dobře, měl k ní respekt, a měl pevné teoretické a praktické základy. Výše zmíněné dovednosti se nepředávají často a většina cvičenců o nich neví. Důvodem je to, že použití těchto dovedností má velmi ničivé následky. Učitel je předává pouze těm nejspolehlivějším žákům. Žákům, o kterých ví, že je nebudou zneužívat, nýbrž využívat k prospěchu celého lidstva.

Cvičenci Tai Ji Quan

Cvičenci Tai Ji by měli být především morálními lidmi. Měli by být spravedlní, ohleduplní, dobrosrdeční, soucitní, charakterní a prospěšní společnosti. Dobrým příkladem charakterního cvičence je mistr Sun Lu Tang, který nebyl jen velkým mistrem, ale i skvělým mužem. Cvičenec Tai Ji by měl ztělesňovat principy tohoto umění a aplikovat jeho filozofii v každé situaci.
Cílem Tai Ji Quan jako bojového umění je zabránit násilí a jeho šíření. Násilí je většinou obráceno proti sobě či neutralizováno. Proto cvičenec Tai Ji obvykle porazí protivníka tak, že jeho násilí obrátí proti němu samotnému a poučí ho, místo aby ho zranil. Tai Ji Quan se snaží násilí nepodporovat, nýbrž ho neutralizovat. Snaží se přerušit jeho zhoubný cyklus a nalézat rozumnější, méně konfrontační řešení.
Může být Tai Ji Quan použito jako bojové umění? Ano. Násilí by však mělo být až tou poslední možností, nikdy ne tou první. Ego v Tai Ji své místo nemá, je překážkou účinného cvičení a použití tohoto umění. Násilím lze problém jen zřídka vyřešit. Život každého člověka je vzácný a měl by být opatrován.

Tai Ji Quan je uměním, jak prodloužit život; jak v míru tak v boji. Když člověk cvičí Tai Ji jako bojové umění, učí se míru, učí se ho ctít. Studujeme umění, které třeba nikdy nebudeme muset použít. Už jen proto, že víme, co je násilí a co plodí, se jeho použití budeme snažit vyhnout.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>