Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Legenda o Tai Chi kopí

Zakladatel Tai Chi Chuan, mudrc Zhang Sanfeng (Chang San-feng, 張三丰) se usídlil v horách Wudangu (Wu Tang, 武當山), aby zde kultivoval svou energii a pochopení Tao (Cesty). Procvičoval nehybnost s cílem posílit svého ducha a obnovit mladost a zdraví těla, což mu umožnilo pohybovat se volně a rychle, když se potuloval mezi oblaky v oblasti Tří hor a Pěti vrcholků. 

Každý den brzy ráno se vydal na vrcholek hory, aby procvičoval nehybnost v meditaci, v níž mohl sjednotit dech s jemnými vlivy slunce (yang) a měsíce (yin) podle chodu přírody. Jednoho dne se mudrc podíval západním směrem a nečekaně uviděl nadpřirozenou mlhu nad vrcholky kopců v době úsvitu svítání, kdy se ranní mraky zdraví s vrcholky hor. Nadpřirozená mlha vyzařovala zlaté světlo do všech směrů a po obloze se od ní rozlévalo mnoho druhů prospěšné energie. Zhang Sanfeng se vydal směrem k těmto jevům, ale nebyl schopen je přesně rozeznat. V tom zlaté světlo kleslo dolů do hor a on se rozhodl ho najít.
Našel jeskyni, která hrála fialovou a zelenou barvou a vchod strážili dva zlatí hadi, jejichž oči vyzařovali oslnivé světlo. Hadi se kroutili ze strany na stranu a jejich oči hrozivě mrkaly. Zhang Sanfeng je chvíli pozoroval a poté před nimi zamával svým dlouhým vousem. Světlo vyzařované hady zmizelo a on uviděl, že jsou to ve skutečnosti dvě velmi dlouhá kopí. Vypadala jako dřevěná, ale nebyla ze dřeva. Ani meč ani šavle, nic nedokázalo kopí poškodit. A podle toho, jak se zaměřila mysl toho, jenž s nimi cvičil, mohla kopí být pružná nebo pevná.
Z jeskyně vycházelo nezvyklé světlo, proto se Zhang Sanfeng rozhodl ji prozkoumat. Nalezl zde knihu a svitek, které objasňovaly mimo jiné tajemství přilnutí/přilepení Tai Chi kopí. Díky pochopení této metody v návaznosti na jeho předchozí vlastní trénink byl Zhang Sanfeng schopen Tai Chi kopí a jeho principy začlenit do svého systému a později šířit tuto metodu dá le.

Kniha (a svitek) obsahovala kompletní principy kopí a takové detaily, které přesahovaly tehdejší vnímání této zbraně. Zahrnovala všechny instrukce pro výcvik, všechny navazující mystické texty, poémy a verše. 

Instrukce a pokročilé detaily výcviku s kopím byly popsány velmi detailně a současně mysticky, takže nebylo snadné je pochopit pro obyčejného smrtelníka. Ale Zhang Sanfeng díky svému předchozímu tréninku vnitřnímu i vnějšímu je nejen pochopil a rozlišil všechny detaily a význam jednotlivých slov, ale dokázal je i převést do pozic a technik s kopím tak, aby je dokázal studovat každý zájemce a ti obzvláště vytrvalí je dokázali i kompletně ovládnout.
Díky jeho zkušenostem a obrovské moudrosti tak máme ve cvičení Tai Chi Chuan k dispozici zbraň, která je označována za krále mezi všemi čínskými zbraněmi.

Pozn.: Pokud máte rádi filmy, můžete k osobě Zhang Sanfenga “nastudovat” následující:
Shao nian zhang san feng
Tai ji: Zhang San Feng

A trochu víc o osobě Zhang Sanfenga můžete načíst třeba TADY.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>