Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Tai Chi Chang Chuan v Yang Tai Chi

Autor: Peter Lim Tian Tek, http://members.fortunecity.com/taijiquan/
Překlad: Zdeněk Kurfürst

Většina lidí si myslí, že Yang Tai Chi Chuan (Tai Ji Quan), jak byl předáván Yang Cheng-fuem, který jej standardizoval, obsahuje jen jednu sestavu beze zbraně. A že Yang Cheng-fu předával styl jen jako zdravotní cvičení spíše než jako bojové umění. To je ale chybný názor.
Yang Cheng-fu viděl své umění jako bojový systém, který slouží také k získání dobrého zdraví. Obě jeho knihy o Tai Chi Chuan jsou zaměřeny na systém jako bojové umění a obsahují bojové vysvětlení jednotlivých pozic i bojové teorie. Předával své umění ne jako formu pohybového cvičení, ale jako bojové umění. Jeho vlastní bojová zdatnost byla natolik velká, že nikdy nebyla prokázána jeho porážka v boji. A učil též druhou – pokročilou – sestavu: Tai Chi Chang Chuan (Tai Gik Chung Kuen). (A samozřejmě sestavy se zbraněmi atd.)

Odkud tedy pochází nepochopení, že Yang Tai Chi Chuan byl především zdravotně zaměřen? Hlavně od těch, kteří nedokáží pochopit, že jemná odpovídající reakce na útok je mnohem efektivnější než odpor s použitím velké síly, který nemusí být vždy nezbytně přiměřený nebo účinný. A také od těch, kteří nedokáží rozeznat, jak pomalé může porazit rychlé a jak menší síla může přemoci větší.
Yang Lu-chan i jeho syn Yang Ban-hou byli známí svými bojovými schopnostmi a oba byli označování jako „Nepřemožitelný Yang“. Jejich výuka u císařského dvora spíše než ke snížení bojových kvalit stylu vedla k tomu, že dokázali vyprodukovat výjimečné studenty s velkými znalostmi. Koneckonců, závisel na tom jejich život i reputace.
I Yang Cheng-fu byl především uznáván jako expert na boj a nikoliv na léčení (zdravotní stránku). Léčebné možnosti Tai Chi Chuan byly sice taky propagovány, ale nebyla to hlavní náplň Yang Cheng-fuova učení. Ti, kteří se učili od něj systém jako bojový, získali časem i zdravotní prospěch díky cvičení stylu jako bojového umění.

Historické souvislosti

Chen Wei-mingPřed příchodem do Šanghaje v roce 1925 Yang Cheng-fu předával nejen dobře známý Velký rám (také známý pod jménem „6 postupů”, protože byl běžně rozdělen na šest částí, které se učily samostatně a poté byly spojeny v jednu dlouhou sestavu), ale své pokročilé studenty učil i sestavu Tai Chi Chang Chuan.
Poté, co na pozvání Chen Wei-minga přijel do Šanghaje, aby zde popularizoval Tai Chi Chuan, vypustil Chang Chuan z programu výuky pro veřejnost. Důvodem bylo že vše, co bylo potřeba k dosažení úspěchu ve cvičení, bylo obsaženo v Dlouhé sestavě. Tai Ji Chang Chuan byl primárně určen ke zdokonalení principů obsažených v Dlouhé sestavě. Dalším důvodem bylo, že při své výuce cestoval po významných městech Číny, a proto neměl dostatek času k výuce místních studentů, které tedy učil pouze Velký rám. Původní Yang Cheng-fuův Velký rám obsahoval Fa-jing (výbušné uvolnění síly) společně s pomalými i rychlými pohyby. Později byly techniky Fa-jing (jin, chin) nahrazeny použitím energie qi (chi) k protažení končetin, což je nejzákladnější metoda cvičení. Je třeba upozornit, že ne všechny techniky byly cvičeny s Fa-jing, a že i cvičení se změnami rychlosti vyžadovalo plynulost, nepřetržitost, uvolnění a zakořenění. Dodnes je Tai Chi  Chang Chuan předáván jako pokročilá sestava (a jen nemnoha učiteli) poté, co student dosáhne dostatečně vysoké úrovně ve cvičení Dlouhé sestavy Velkého řádu. Obvykle teprve tehdy, když cvičenec zvládne Dlouhou sestavu a její provádění s Fa-jing, může postoupit ke studiu Tai Chi Chang Chuan. Této relativně neznámé, ale stále živé pokročilé sestavě Yang Cheng-fua.Sestava

Yang Cheng-fuTai Chi Chang Chuan sestává z 59-ti pozic, tedy z menšího počtu než Dlouhá sestava Velkého rámu, ale většina těchto pozic je odvozena z Velkého rámu. Je to svižná sestava, mnohem pohyblivější než Velký rám a také mnohem více bojově orientovaná.
Aby bylo možno cvičit tuto sestavu efektivně, je potřeba mít zvládnuté všechny aspekty Dlouhé sestavy. Všechny klouby by měly být „otevřené“, pružné a uvolněné. Zakořenění by mělo být jednoznačně spuštěno dolů do zatížené nohy (single weighted), pět tělesných oblouků používáno koordinovaně, duch a hlava by měly být vzpřímeny a svaly uvolněny. Energie je vytvářena z nohou, usměrňována pasem a projevuje se skrz ruce a prsty.
Rychlost cvičení této sestavy je vyšší než u Dlouhé sestavy Velkého rámu. Díky přítomnosti Fa-jing jsou zde rychlé pohyby spolu s výbuchy síly. Postoje jsou relativně vyšší než u Dlouhé sestavy. Správné zakořenění totiž není jen v nízkém postoji a každý by jej měl dosáhnout předtím, než se začne učit Tai Chi Chang Chuan. Je to výrazná sestava, naplněná energií (temperamentem) a intenzivním soustředěním. V mnoha ohledech je podobná bojové sestavě Malého rámu podle Yang Shao-houa.
Pokročilí cvičenci praktikují jak Dlouhou sestavu Velkého rámu, tak i Tai Chi Chang Chuan. Ten je díky své orientaci na bojový aspekt označován i jako Yang Cheng-fuova bojová sestava. Také bývá, pro svoji vyšší rychlost cvičení, často nazýván Rychlá sestava (Fast form). Protože se jedná o relativně krátkou sestavu, někteří mistři do ní přidali další pozice. To vedlo k různým verzím této formy, z nichž některé mají až 150 pozic. Naštěstí byla původní forma zaznamenána Chen Wei-mingem (kniha vyšla v čínštině úsilím jeho žáků až po jeho smrti – pozn. překladatele). A Yang Sau-chung, nejstarší syn Yang Cheng-fua, ji vyučoval. (Byly zde přidány názvy některých přechodových pohybů, ale při podrobném zkoumání zjistíme, že se jedná o totožné formy.)
Tzv. rychlá sestava Dong Ying-jie (Tung Ying-chieh) je částečně odvozena z Tai Chi Chang Chuan a stále zahrnuje některé z technik této Yang sestavy.

Bojová charakteristika

Yang Cheng-fuNejčastějším typem útočné síly v Tai Chi Chang Chuan je Leng Jin (Jing, Chin) neboli Chladná síla (jako v „Chladný bez obrany“), což je působivě velmi rychlá a krátká Jin, která tak šokuje protivníka, že ten je zalit studeným potem.
Zkrácení vzdálenosti od protivníka je prováděno rychle, občas s přeskočením. Pohyby, i když rychlé, jsou precizní, uvolněné a zakořeněné. V pozici jako „Odhalení kořenů“, která je podobná „Zdánlivému uzavření“, jsou prsty používány k nalezení kořenů protivníka pro následné využití útoku s použitím Fa-jing, což je velice důležité pro efektivní útok.
Jsou zde rychlé změny směrů k promyšlenému vyhnutí se přicházejících útoků a menší kruhové pohyby. V sestavě se používají útoky v horním, středním i spodním pásmu. Dupnutí nohou, plácnutí a švihové útoky, to vše je součástí sestavy, stejně jako techniky určené k dislokaci a prolomení kloubů. Také jsou zde techniky Chin Na („páky“, velice zjednodušené vysvětlení) odvozené z Chin Na technik v Dlouhé sestavě. Většina z nich je zaměřena na anatomicky snadno zranitelné oblasti jako jsou akupresurní body. Útoky na tyto body jsou zde prováděny i množstvím dalších metod, a zrovna tak jsou přítomny i „nepovolené“ aplikace, protože ve volném boji nejsou žádná pravidla. Stejně jako v Dlouhé sestavě má každá část každé techniky vlastní aplikaci a i sestava, přestože je rychlá, je stejně jemná. A samozřejmě jsou stále dodržovány všechny principy, které najdete v „Klasických textech o Taichi.“
Protože pohyby v sestavě jsou malé a prováděny v relativně vysokých pozicích, jsou velmi praktické i k použití např. v pracovním oděvu (který je jinak spíše omezující) a v malých prostorách. Kontrola a využití protivníkova centra a pohybové energie hrají důležitou roli ve všech technikách a v každé technice jsou využity 4 základní principy – Hua (neutralizace), Na (držení), Da (udírání) a Fa (uvolňování, ve smyslu emise).
Naslouchání Jing (neboli Ting Jing) je základním prvkem v boji v Tai Chi Quan a tato vnímavost je přítomna v celé sestavě.

Tai Chi Chang Chuan dnes

Yang Cheng-fuova pokročilá sestava Tai Chi Chang Chuan je dnes zřídka vyučována. Dokonce i v samotné Číně ji cvičí relativně málo lidmi. Od Yang Cheng-fua se ji učili jen ti, kteří s ním trénovali v jeho raném období a jeho blízcí žáci. Tato sestava byla držena relativně v tajnosti a v Chen Wei-mingově linii je občas nazývána Zatajená sestava Tai Chi (v čínštině je slovo pro „zatajovaný“ vyslovováno jako chang, což je foneticky stejné jako čínský termin pro dlouhý), což znamená, že byla držena „za dveřmi“ a nikoliv předávána ven.
Yang Sau-chung (Yang Zhen-ming), nejstarší syn Yang Cheng-fua, předal tuto sestavu svým dcerám a některým svým blízkým žákům, jako byl Ip Tai-tak a Chu Gin-soon. Ti pokračovali v rodinné tradici předávání této vzácné sestavy pokročilým studentům.

Jsou zde i další učitelé, kteří učí tuto pokročilou sestavu. Naštěstí tato vzácná forma není ztracena a stále provází cvičence Tai Chi úskalími studia boje v Tai Chi Chuan.

Yang Sau-chung

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>