Zpět na rozcestník
taichi-kungfu.cz

Trénink s Yang Zhen-ji

Autor: Mark Waldmann. http://www.uswushuacademy.com
Překlad do češtiny: Zdeněk Kurfürst

yang-zhenjiV srpnu roku 1998 Christopher Pei a jeho žena Zhang Guifeng, starší instruktoři v U.S. Wushu Academy ve Falls Church (Virginia), vzali skupinu studentů do Pekingu studovat na Pekingské akademii sportu. Někteří z nás cvičili wushu a jiní studovali tradiční Taiji rodiny Yang s mistrem Yang Zhen Ji a jeho ženou Pei Xiu Rong.

Na cestu jsme pohlíželi jako na historickou příležitost poznat kořeny současného Yang stylu Taiji. Yang Zhen Ji je (pozn. překladatele – Yang Zhen Ji zemřel v roce 2007) nejstarším žijícím synem Yang Cheng Fua, který standardizoval a rozšířil tento styl.

Yang styl je, v různých verzích provedení, nejpopulárnějším stylem v současných USA. Yang Zhen Ji se učil od svého otce déle než kterýkoliv další žijící syn, protože začal ve věku šesti let a cvičil s ním dalších 9 let. V jeho 15 letech Yang Cheng Fu zemřel.

Yang Zhen Ji se rozhodl vyučovat stejnou sestavu, jakou učil i jeho otec. Nezměnil ji ani neupravil žádným způsobem. Cítí, že jeho úkolem je předávat čisté Taiji svého otce. Dnes je mu 77 let, žije pro Taiji a lituje, že dnes lidé musí pracovat, aby se uživili a nemohou studovat Taiji celý den. Říká: “Budu buď učit naplno, nebo vůbec ne, a budu následovat učení svého otce a nikoliv přání studentů.”

Možnost studovat pod vedením Yang Zhe Jiho a Pei Xiu Rong nám udělala radost. Věděli jsme, že je to jedinečná příležitost, jak se dostat co nejblíže k původnímu provedení formy Yang Cheng Fua. A jak běží čas, věříme, že stojí za to nějak uchovat tuto výuku.
Také jsme chtěli výuku využít k tomu, abychom porovnali Yang Cheng Fuovu sestavu s tou, kterou jsme se učili dříve a také s dalšími provedeními, která známe. Taiji se změnilo s tím, jak se šířilo kolem světa. A ne vždy k lepšímu. Prvky dalších bojových umění pronikly do některých forem, učitelé přidávali nebo ubírali pozice, jiní pozice upravovali nebo zkrášlili. A jiní se soustředili na jeden nebo více principů energie a pohybu v Taiji a dalším se věnovali méně, zkreslili je nebo je dokonce úplně vypustili.

Každý samozřejmě nemusí cvičit stejnou sestavu. A snažit se silou sjednotit Taiji není zrovna podle taoistických principů. Ale přesto jsme cítili, že cvičení s Yang Zhen Jim nám nabízí nedocenitelnou příležitost vyzkoušet “originální” Yang styl Taiji. Věřili jsme, že nám to pomůže hlouběji pochopit naše cvičení a nebyli jsme zklamaní.

Yang ZhenjiV Pekingu bylo extrémně horko a vlhko, když jsme přijeli. Tělocvična v Pekingské akademii sportu nebyla klimatizovaná a teplota vevnitř dosahovala ke 40 stupňům. A zde jsme cvičili sedm hodin denně, pět a půl dne v týdnu. Za těchto okolností všechna další předsevzetí mimo cvičení Taiji šla bokem. Snažili jsme se vytvořit si “mysl začátečníka”, stav otevřené mysli, který nám umožní lepší studijní přístup.

Yang Zhe Ji je zdvořilý, ale upřímný a nemá chuť na nesmysly. A i když si prožil těžké časy během většiny období vlády komunistů v Číně a především za Kulturní revoluce, tak nikdy nekritizuje ani nepomlouvá. On i jeho žena žijí ve městě Handan v provincii Henan, která je devět hodin vlakem z Pekingu.

Zjistili jsme, že Yang Cheng Fuova sestava se odlišuje v některých důležitých bodech od některých verzí Yang stylu, které se běžně vyučují v USA. Tyto odlišnosti můžeme rozdělit na dvě kategorie: fyzické charakteristiky pozic a přirozené zdůrazňování nefyzického, tedy energetického obsahu Taiji.
Yang Zhen Jiho sestava je kompaktní, přímočará a plná síly. Nejsou zde žádné ozdoby v pohybech paží či nohou a žádné velké kruhy rukama. Ve srovnání s některými verzemi Yang stylu, které se z originálního Yangu vyvinuly, jeho pohyby jsou menší, silnější a mnohem funkčnější v bojovém významu.
Jednou z příčin těchto odlišností je jeho názor na umístění pasu, o čemž se zmíním později. Rozdíly také pocházejí z malých kruhů paží a nohou. Protažení paží, které je potřebné k velkým rozsáhlým pohybům, dává protivníkovi více času k reakci, zatímco cvičenec provádí tyto sice krásné, ale nepraktické pohyby. Yang Zhen Jiho sestava nemá tyto ozdoby, což ji sice činí méně atraktivní, ale současně mnohem praktičtější z pohledu bojových umění.
Jedním z příkladů je často se opakující pohyb – Uchopení ptačího ocasu (Lan Que WeiLan Chiao Wei). Obvykle, když se váha přenese na pravou (přední nohu), tělo se pohybuje dopředu a paže se otáčí doprava. V Yang Zhen Jiho formě nejdou ruce za úroveň pravého ramene a ruce nedělají ozdobné otočení na konci. Prostě se otočí – pravá dlaň dolů, levá nahoru – tak jak je potřeba k přechodu na Lu, Potažení.

Druhým příkladem může být pohyb Oprášení kolene a vykročení (Lou Xi Yao BuLou Hsih Au Pu). Ruka, provádějící úder, zde nedělá velký kruh dozadu za tělo. Jde prostě do strany a nahoru kolem těla bez toho, aby šla za něj. Menší pohyb umožňuje lepší koordinaci celého těla a větší sílu v pohybu, přičemž dává protivníkovi mnohem méně šancí reagovat.

Yang Zhen Ji využívá stejné principy i pro pohyby nohou. Některé větve Yang stylu nejdříve nohu zvednou, potom ji stáhnou za tělo a teprve poté vykročí s přenesením váhy do některé z pozic sestavy. Yang Zhen Ji prostě zvedne nohu, natočí do požadovaného směru a položí ji na zem. Stejně jako u ozdobných pohybů paží se tímto vyhne “telegrafování” svého úmyslu a zkrátí čas pro reakci protivníka.

Pro některé cvičence ze Západu to možná vypadá, že Zhen Ji klade příliš velký důraz na bojový aspekt sestavy. Ale to není pravda. Rozdíl je dán tím, že jak se Taiji šířilo po světě, jeho nebojový význam byl přehnaně zveličován. A tato disbalance je hlavním rozdílem mezi tím, co Yang Zhen Ji studoval u svého otce a tím, co je často k vidění dnes.

Taiji ve světě je často určeno čistě pro relaxaci a odstranění stresu. Některé verze Yang stylu se soustředí na principy uvolněnosti více než na bojovou funkčnost pohybů. Tělo je potom uvolněno spíše do stavu ochablosti. Cvičencům se také říká, aby “přesunuli svou mysl do tantienu”. Cvičení Taiji tímto způsobem může vést k uvolnění a odstranění stresu, což je přáním cvičence. Ale současně tento přehnaný důraz na uvolněnost také vytváří nerovnováhu, která znemožňuje (či alespoň dělá těžkým) proniknutí k hlubším úrovním vnitřní energie, což bylo tradičním cílem Taiji.

Taiji je uměním qi (chi, vnitřní energie). Ačkoliv qi se může projevit sama od sebe, bez úsilí cvičence, pouhé uvolnění během cvičení pohybů sestavy je nedostatečným způsobem provádění. Pamatujte na staré pravidlo Tai Ji Quan: “Yi (mysl) pohybuje qi (energií) a qi pohybuje tělem.”
Jak je možné, že mysl pohybuje energií? Odpověď leží v cvičencově zaměření (soustředění) během pohybů v sestavě. Každý pohyb má odpovídající bojovou funkci a cvičenec by měl zaměřit své soustředění (Yi) na správnou část svého těla: paži, ruku, nohu, rameno, atd. Toto zaměření se přesunuje tak, jak se mění jednotlivé pozice. Právě tento pohyb mysli tvoří okruh, cestu, kterou qi proudí. Na vyšší úrovni cvičenec “vidí” tento proud, jeho dráhu, a spíše mění energii než fyzické pohyby těla.
To znamená, že i když někdo nemusí mít zájem o bojové využití Taiji, ale spíše ho zajímá vnitřní energetický (esoterický) aspekt cvičení sestavy, přesto by měl porozumět bojovým aplikacím jednotlivých pohybů a zaměřit na ně svoji mysl. Pokud to nebude dělat, tak se mu i uzavřou vrátka k vnitřní stránce cvičení.
I na čistě fyzické úrovni cvičení je možné vidět, jak přehnaný důraz na uvolněnost (relaxovanost) může znehodnotit funkčnost pohybů. Mnoho verzí Taiji je předáváno tak, že jsou zde absolutně uvolněné paže a to dokonce do stavu, kdy jsou “hadrovité”. Yang Zhen Ji doporučuje držet palec aktivní během cvičení, takže “dračí ústa” (kloub mezi palcem a ostatními prsty) jsou otevřená, ale neztuhlá. To přidává mnohem více energie do pozic (např. do Peng). Můžete si to ověřit s partnerem, kdy on tlačí proti vašemu Pengu, a vy máte nejdříve palec zplihle visící do dlaně a potom aktivní. Rozdíl bude okamžitě zřejmý.
Yang Zhen Ji se naučil od svého otce, že pas je umístěn těsně nad boky. Díky tomu se může tělo otáčet a přitom ponechat boky a kolena zafixované v pozicích. Pevné (stabilní) boky a kolena zaručují silný základ pro pozice a přidávají sílu do pozic.
To se dá snadno vyzkoušet v pozicích Uchopení ptačího ocasu. Pas se pootočí lehce doprava s tím, jak je více váhy na pravé (přední) noze. Na začátku Potažení (Lu) se váha přesunuje dozadu, ale pas se otáčí sám a ponechává kolena a boky směřující dopředu. Tlak potom bude mnohem soustředěnější a silnější než kdyby se boky a kolena stáčely doleva a dozadu s pokračujícím Potažením.
Yang Zhen Ji také zdůrazňuje, že umístění pasu posiluje Tui Shou. “V Tui Shou se pohybujete dopředu a dozadu nohama a hýbete pasem, nikoliv Kwa (Kua, oblast boků). V okamžiku, kdy přisednete dolů a pohnete Kua, už jste udělali chybu.”
Zhen Ji si také všímá, že mnoho cvičenců Taiji si stěžuje na bolesti kolen. Ty často (ale ne pouze) vyplývají z nevhodné rotace kolen při pohybech. Pokud udržíte kolena a boky stabilní v pozicích, tak se můžete těmto potížím vyhnout.
Správné využívání umístění pasu vytváří odlišný přenos energie ze spodní do horní části těla. Protože pohyby pasu jsou obvykle mnohem menší než by byly se současným zapojením boků, jsou výsledkem menší pohyby paží a rukou. Celková sestava tak získá kompaktnost a sílu. Kroutivý pohyb těla potom vytváří explozivní sílu Fa Jing bez rozsáhlých pohybů.

S kompaktností sestavy přichází i zrychlení jejího cvičení. Dříve nám zacvičení trvalo 25 – 30 minut, ale Zhen Ji doporučuje 18 minut, i když říká, že pomalejší cvičení může mít svůj význam, když procvičujete některý aspekt svého tréninku.
Princip Taiji “oddělení podstatného a nepodstatného”, občas nazývaný i “oddělení Yin a Yang”, ilustruje další proud, v němž se současné Taiji často liší od toho, co Yang Cheng-fu rozvinul. Tento princip je nejvíce viditelný v umístění váhy na jednu z nohou a při přenášení váhy mezi nimi. Toto přenášení vytváří energii pro pohyby a ta je dále usměrněna pasem do končetin.
Moderní varianty Yang stylu často provádí pohyby paží z jednotlivých pozic ještě během přenášení váhy. Například v Oprášení kolene (Lou Xi Yao Bu) se obraná i udírající ruka pohybují současně s přenášením váhy dopředu. V Oddělujícím kopu (You Fen Jiao) jdou ruce i noha současně.

Yang Zhen Ji zdůrazňuje, že jakákoliv obrana a bloky musí být ukončeny před tím než děláme úder nebo kop. “Nejdříve blokujte, potom kopejte”. Když jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili že máme více síly v kopech. Totéž platí pro Oprášení kolene. Obraná ruka by měla dodělat očištění kolene předtím, než se váha přesune dopředu, čímž nás brání před úderem. To přidá více energie do pohybu, protože to zajišťuje jasnější oddělení podstatného od nepodstatného.
Zhen Ji říká, že správné cvičení je podmínkou k dosažení výhod, které Taiji poskytuje. “Během tréninku je mysl prvním krokem. Cvičte stále dokola se správným zaměřením a stanete se součástí pohybu a i ten bude vaší částí. Zde není nad čím přemýšlet. Zaměření se zesílí, qi je silnější a celková energie je silnější. Je těžké na tuto úroveň dosáhnout a vyžaduje to hodně cvičení. Pochopit, k čemu slouží paže je mnohem snazší.”

Ptali jsme se jej, jaký byl trénink s jeho otcem. “Byl jsem tatínkův oblíbenec. Měl auto, což byla tehdy vzácnost a já jsem mu mohl sedávat na kolenou, když jej řídil. Byl velmi vážný a nebylo až tak snadná s ním vycházet, protože neměl rád náhodné nezávazné přátelení. Ale byl příjemný a nebyl vznětlivý. Nikdy nekritizoval jiné ani nebudoval své renomé na účet jiných. Všichni jeho skuteční studenti měli stejnou povahu. Nikdy neříkali “má sestava je lepší než tvoje”. Otec často říkal, že ještě není dost dobrý a stále potřebuje cvičit.”
“Yang Cheng-fu přistupoval ke všem studentům stejně, bez ohledu na jejich původ. Někteří z nich byli docela bohatí a jiní byli na významných postech. Otec si pronajal dům v Šanghaji s velkým obývacím pokojem. Každé ráno a večer sem přicházeli studenti a diskutovali o Taiji a učili se více. Pokoj měl stůl, křeslo a dvě dlouhé lavice, kde sedávali studenti. Otec hovořil a můj starší bratr, Yang Sau-chung, předváděl pohyby. “
“Můj strýc Yang Ban-hou byl známý pro svou explozívní sílu a temperament při výuce, ale můj otec byl zcela jiný. Nikdy neudeřil své studenty, protože jeho ruce byly velice těžké. Strýc by vám vše řekl jednou a potom by vás praštil, když byste necvičili správně.”
Ptali jsme se Yang Zhen Jiho na aspekt, kteří se někteří z nás učili při svém studiu odlišných verzí Taiji. Umístění mysli do Tantienu a, neboli tělesného centra, je jeden z nejdůležitějších principů při cvičení mnohých škol. Yang Zhen Ji nesouhlasil s upřednostňováním jednoho principu nad ostatní. Říkal, že to vede ke k odchylkám v sestavě a v energii cvičence. “Uvolněte hrudník a energie klesne do tantienu sama od sebe. Držte mysl na správných místech během cvičení každého pohybu. Nezdůrazňujte jen jeden princip. Netlačte na qi, ta se bude pohybovat sama od sebe.”

 

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře

Přidat komentář

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>